NOVOHEALTH

אסטרטגיה // מיתוג // הקמת אתר

מדיקוויפ משנה שם ולוגו ומרחיבה פעילות לכלל שירותי הבריאות.
KISS מלווה את הפרויקט ואחראית להוציא לפועל את השינוי הכולל הקמת אתר ותקשורת מול כל הגורמים השותפים: לקוחות, ספקים, עובדים.

NOVOHEALTH

אסטרטגיה // מיתוג // הקמת אתר

מדיקוויפ משנה שם ולוגו ומרחיבה פעילות לכלל שירותי הבריאות.
KISS מלווה את הפרויקט ואחראית להוציא לפועל את השינוי הכולל הקמת אתר ותקשורת מול כל הגורמים השותפים: לקוחות, ספקים, עובדים.

פרויקטים נוספים