סם שפיגל – בית ספר לקולנוע וטלוויזיה

מיתוג // פרינט

אירוע הסיום בו מציגים הסטודנטים את העבודות שלהם (פיצ'יניג) בפני התעשיה
הוא אחד מאירועי השיא של הלימודים והמפתח להשתלב בתעשייה.

סם שפיגל – בית ספר לקולנוע וטלוויזיה

מיתוג // פרינט

אירוע הסיום בו מציגים הסטודנטים את העבודות שלהם (פיצ'יניג) בפני התעשיה
הוא אחד מאירועי השיא של הלימודים והמפתח להשתלב בתעשייה.

פרויקטים נוספים