משכנות שאננים ירושלים // ראיתי עיר

מיתוג // דיגיטל

מיתוג לפרויקט, של משכנות שאננים.
פעילות תרבות אינטרדיספלינארית קולנוע, ספרות וסיור.

משכנות שאננים ירושלים // ראיתי עיר

מיתוג // דיגיטל

מיתוג לפרויקט, של משכנות שאננים.
פעילות תרבות אינטרדיספלינארית קולנוע, ספרות וסיור.

פרויקטים נוספים