משכנות שאננים ירושלים // שמור בשם

מיתוג // פרינט // דיגיטל

מיתוג לפרויקט, של משכנות שאננים.
שיטוט תרבותי בין גבולות ההשפעה וההשראה.

משכנות שאננים ירושלים // שמור בשם

מיתוג // פרינט // דיגיטל

מיתוג לפרויקט, של משכנות שאננים.
שיטוט תרבותי בין גבולות ההשפעה וההשראה.

פרויקטים נוספים